Chroom-6 saneren

Over Chroom-6 is, in tegenstelling tot asbest, nog niet veel bekend. De stof is in het verleden veel gebruikt op oppervlakten waar geverfd is om roest te voorkomen. De laatste jaren is echter meer bekend geworden over de gevaren voor de gezondheid bij toepassing of verwerking van Chroom-6. Het is van belang dat de stof zorgvuldig verwijderd wordt wanneer deze vrijkomt of kan gaan vrijkomen. Ondanks dat er nog weinig bekend is over de stof en er geen wettelijke kaders zijn, heeft Dolmans zich verdiept in de stof Chroom-6 en hebben wij ruime kennis en ervaring in het verwijderen ervan.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 is een metaal dat verwerkt werd in grondverf vanwege de roestwerende eigenschap. Door deze nuttige werking is de stof in het verleden vaak gebruikt omdat het voorkomt dat materiaal gaat roesten. De stof kan verwerkt zijn in kleine oppervlakten, zoals kozijnen, maar is ook gebruikt op grote objecten zoals bruggen, viaducten, treinen en grote gebouwen. Chroom-6 stof kan vrijkomen door spuiten met verf waar Chroom-6 in verwerkt is, maar ook door een oppervlakte waar geverfd is onder andere te schuren, slijpen, zagen of te verhitten.

Chroom-6 veilig verwijderen

Het is van belang dat Chroom-6 op een zorgvuldige en deskundige manier verwijderd wordt, om risico’s voor de gezondheid te voorkomen. Onze specialisten hebben de juiste kennis en ervaring in huis om de stof te verwijderen. Wij werken samen met onderzoeksbureaus die vast kunnen stellen of een ruimte verontreinigd is met Chroom-6. Nadat de stof is aangetroffen, maken wij een plan van aanpak en kunnen we beginnen met de sanering. Na de eindschoonmaak doet een onafhankelijke bureau een meting of de ruimte schoon is.

Heeft u een specialist nodig?

Dolmans is de betrouwbare partner met de juiste kennis en ervaring voor de sanering van Chroom-6. Wij denken graag met u mee hoe we de chroom-6 veilig en snel kunnen verwijderen.