Reinigen van Chroom-6

Chroom is een metaal, de meest voorkomende vormen zijn Chroom-0, Chroom-3 en Chroom-6. Chroom-0 wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verchromen van ijzeren kranen. Chroom-3 zit in mineralen die van nature voorkomen op aarde. Chroom-3 zit ook in onze voeding en is onschadelijk voor de gezondheid. Chroom-6 zit net als chroom-3 in natuurlijke mineralen.

Vanwege de nuttige eigenschappen, zoals roestwerendheid, wordt chroom-6 ook door mensen gemaakt. Chroom-6 werd onder andere verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Doordat Chroom-6 schadelijk is voor de gezondheid gelden strengere veiligheidsmaatregelen voor werken in ruimtes waar Chroom-6 kan vrijkomen.

Schoonmaken van ruimtes die vervuild zijn geraakt met Chroom-6

Er bestaat een kans dat ruimtes waarin men met Chroom-6 toepassingen werkte, in de loop der tijd vervuild zijn geraakt met Chroom-6 houdende stof. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het belangrijk dat eventuele risico’s en de omvang van een vervuiling duidelijk voor u in kaart worden gebracht. Hiervoor heeft Dolmans Milieu Techniek, in samenwerking met verschillende onderzoeksbureaus en gecertificeerde hoge veiligheidskundige, een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Aansluitend kan Dolmans Milieu Techniek een reinigingsactie inzetten die gelijkwaardig is aan het proces van het saneren van asbest. Dit om zo voor uw en onze medewerkers een veilige werkomgeving te creëren en stofemissie gedurende de werkzaamheden te beperken.

Na afronding van de werkzaamheden wordt er door een onafhankelijk laboratorium een eindmeting gedaan en een rapportage opgesteld. Dolmans Milieutechniek heeft een ruime ervaring in het reinigen van chroom-6 vervuilde ruimtes.