Luchtkanalenreiniging

Nare geurtjes, een vochtige omgeving, schimmel, geluidsoverlast en gezondheidsklachten: zomaar wat vervelende gevolgen die vervuilde luchtkanalen met zich mee kunnen brengen. Dolmans heeft alle kennis in huis om uw kanalen vakkundig te reinigen. Specialistische reinigings-apparatuur, goed opgeleide medewerkers en een partner die met u meedenkt, is de ideale combinatie voor een optimaal eindresultaat. Samen met u zorgen wij voor een gezond leef- en werkklimaat. 

Waarom reinigen luchtkanaal

Luchtkanalen zijn er om het binnenklimaat te optimaliseren. Bij onvoldoende onderhoud neemt de werking van het ventilatiesysteem af. Een gevolg kan zijn dat er in het luchtkanaal stof, schimmels en bacteriën kunnen ophopen. Hierdoor kunnen er gezondheidsklachten optreden.

Hoe vaak moet een luchtkanaal gereinigd worden

De snelheid en de mate waarin vervuiling optreedt is per gebouw verschillend. Hierdoor is het niet exact te zeggen hoe vaak een kanaal gereinigd moet worden. Gemiddeld dient het ventilatiesysteem in een woonhuis eens per vijf jaar gereinigd te worden en in een kantoorpand eens per 10 jaar. De overige delen in het systeem (ventilator, ventielen, filters) dienen vaak jaarlijks gereinigd of vervangen te  worden.

Reinigingsmethoden

Wij maken gebruik van roterende borstelmachines met een flexibele as aandrijving en een diversiteit aan borstels. Met afzuigsystemen wordt de losgemaakte verontreinigingen afgevoerd, indien noodzakelijk zijn deze voorzien van HEPA filters.

Uitvoering

Bij woonhuizen zijn wij gemiddeld twee tot vijf uur bezig met de werkzaamheden. Dit is afhankelijk van het ventilatiesysteem: mechanische ventilatie (meest voorkomend met mv-box), een Warmte-Terug-Win-systeem of een hete lucht verwarmingssysteem. Bij bedrijfspanden geeft de reiniging van luchtkanalen een minimale verstoring van de dagelijkse werkzaamheden en kunnen vaak tijdens kantooruren uitgevoerd worden. Vooraf aan een offerte en reiniging zal er altijd een inspectie plaatsvinden, zodat wij een advies kunnen geven en een offerte op maat kunnen uitwerken. De opname is ook noodzakelijk als voorbereiding op de werkzaamheden, zodat de juiste maatregelen getroffen worden.

De voordelen van reiniging van het luchtkanaal

  • Capaciteit blijft sterk of verhoogd.
  • Luchtkwaliteit verbeterd.
  • Tevreden bewoners, medewerkers of bezoekers met een gezonde woon- of werkomgeving.
  • Tegengaan van stankoverlast en schimmelvorming.
  • Voorkomen of wegnemen van gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en droge ogen.
  • Voorkomen van (onnodige) aangetaste of defecte onderdelen van de installatie.
  • Vermijden van geluidsoverlast. 
  • Energieverbruik stijgt niet of verlaagd.