Reinigen vetafzuigkanalen

Door bakken en frituren kunnen in kanalen vetlagen ontstaan, waardoor schimmels en bacteriën vrij spel krijgen om zich te ontwikkelen. Onhygiënisch, maar het risico op brand wordt hiermee ook verhoogd. Daarom is het belangrijk de vetkanalen regelmatig te laten reinigen.

Waarom reinigen vetafzuigkanaal?

Als de binnenzijde van de vetafzuigkanalen zijn vervuild met een vetaanslag, dan zorgt dit voor een verhoogd risico op brand en de algemene hygiëne in de keukens wordt in gevaar gebracht. Het rendement van de installatie zal naar mate de vervuiling in de kanalen groter is teruglopen waardoor onder andere stankoverlast kan ontstaan. Als u uw vetafzuigkanalen preventief laat reinigen door een specialist als Dolmans verbetert u de brandveiligheid en voorkomt u problemen.

Wat te reinigen

Het is gebruikelijk dat het volledige vetafzuigkanaal wordt gereinigd. Deze reiniging start bij de afzuigkap en eindigt bij de motor. Een stijgkanaal kan een minder dikke vetlaag hebben dan het  horizontale kanaal. Een inspectie zal uitwijzen of het stijgkanaal wel of niet gereinigd dient te worden. Dolmans kan ook de reiniging en/of het onderhoud van uw afzuigmotor verzorgen.

Reinigingsmethode

Voor het inwendig reinigen van vetafzuigkanalen beschikt Dolmans over moderne en geavanceerde middelen en technieken. Wij maken gebruik van roterende borstelmachines met een flexibele as aandrijving en een diversiteit aan borstels. Deze methode wordt afgewisseld met een reiniging met chemicaliën en gepaste druk met warm water. Indien vetafzuigkanalen zwaar vervuild zijn met oud vet of dermate groot van omvang zijn, dan dient er een intensieve, handmatige reiniging plaats te vinden.

Verzekeraars

Hoewel het periodiek reinigen van vetafzuigkanalen wettelijk niet verplicht is, eisen veel verzekeraars in hun polisvoorwaarden dat er minimaal één keer per jaar een inspectie of reiniging plaatsvindt. In het geval van horeca met een grill of wok kan deze eis strenger liggen zoals een kwartaalreiniging, omdat deze bereidingswijze het vetafzuigkanaal vele malen sneller vervuilt. Verzekeraars hanteren een vetdikte van 0,5 mm om brandgevaar vast te stellen.

Dolmans levert na de reinigingswerkzaamheden een certificaat met fotorapportage aan waarmee u kunt aantonen dat het vetafzuigkanaal gereinigd is volgens de nu geldende normen en u hiermee voldoet aan de gestelde polisvoorwaarden om uw dekking te behouden.

De voordelen van reinigen vetafzuigkanaal