Milieu Techniek

Tijdens (bouw)werkzaamheden of door weersomstandigheden kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen in gebouwen, zoals asbest of Chroom-6. Deze stoffen zijn gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Het is noodzakelijk dat deze stoffen op een zorgvuldige manier verwijderd worden door specialisten. Dolmans is een professionele en betrouwbare partner als het gaat om de sanering van asbest en Chroom-6

Uw probleem beheersbaar

Elke situatie is uniek en vraagt om een andere aanpak. Dat is precies waar onze ervaring en deskundigheid liggen. Met onze innovatieve werkmethodes, zoals het gebruik van MiniContainment voor de sanering van asbest en onze specialistische werkwijze voor de sanering van Chroom-6, zijn wij een vooruitstrevend en groeiend bedrijf. Wij bekijken uw situatie, kijken wat u nodig heeft en kunnen daar direct op anticiperen. Zo liggen de prioriteiten bij het verwijderen van asbest op een school heel anders dan op een industrieterrein.

Specialist 

Onze medewerkers zijn specialist in hun vak en beschikken over de juiste certificeringen om asbest en Chroom-6 te verwijderen. Als er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, is dat al vervelend genoeg. Het brengt vaak vertraging en extra kosten met zich mee. Onze specialisten staan voor u klaar om het hele proces en alle rompslomp uit handen te nemen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken. Betrokkenheid en goede communicatie zijn hierin essentieel. Wij laten indien gewenst de verplichte inventarisaties uitvoeren, verzorgen de meldingen bij de betrokken instanties en voeren natuurlijk de sanering zelf uit. Uiteraard zetten wij alles op alles om gevaar voor ieders gezondheid en het milieu te voorkomen.

Asbest bij calamiteiten

Het verwijderen van asbest bij calamiteiten is een vak apart. Denk bijvoorbeeld aan asbest dat vrijgekomen is door brand of stormschade. Onze specialisten zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Wij coördineren het werk, schakelen met de autoriteiten en maken uw probleem beheersbaar. Dat alles op een transparante manier, met besluitvaardige én communicatief vaardige medewerkers.

Pagina delen