Minicontainment

Het saneren volgens een ‘ouderwets’ containment neemt vaak veel ruimte en tijd in beslag. Omdat er vaak ook kosten aan verbonden zijn wordt er ook in de asbest branche gezocht naar innovaties en verbeteringen betreffende de werkzaamheden.

Wat is MiniContainment?

Minicontainment is een van deze innovaties. Dolmans is licentienemer van het Minicontainment en dat houdt in dat zij middels een “kleiner” containment, asbest toepassingen kunnen saneren.

Voor deze Minicontainment wordt er gebruik gemaakt van een op maat gemaakte bak welke over de asbesthoudende toepassing gezet kan worden en waarna deze gesaneerd kan worden. Voordelen van deze Minicontainment is geen groot containment gebouwd hoeft te worden. Personeel hoeft geen pak en masker aan omdat het containment rechtstreeks om de asbesthoudende toepassing wordt geplaatst. Er hoeft daarnaast ook geen gebruik te worden gemaakt van de standaard materialen zoals watermanagement, decontaminatie-unit en onderdrukmanagement/registratie.

Het Minicontainment bevat twee openingen die zo groot zijn dat je handen erdoor kunnen. Via een speciale aansluiting voor een stofzuiger met onderdrukregistratie en onderdrukmanagement wordt het Minicontainment schoongemaakt en een onderdruk gecreëerd. Net zoals bij een ‘gewone’ sanering zal dit Minicontainment door een onafhankelijk vrijgavebureau conform regelgeving worden vrijgegeven. Daarnaast ben je wel verbonden aan de wet- en regelgeving zoals deze is opgesteld bij het asbest saneren.