Dolmans update m.b.t. COVID-19

Als klant/leverancier van Dolmans vertrouwt u op onze dienstverlening. Nu wij te maken hebben met het Coronavirus (COVID-19), realiseren wij ons eens te meer het belang van uw vertrouwen in onze dienstverlening en de voortgang daarvan. Daarom hebben wij ons terdege voorbereid om de effecten voor onze medewerkers, klanten en toeleveranciers in kaart te brengen.

Preventie

Omdat preventie boven alles gaat hebben we aanvullende maatregelen genomen:

Telefooncentrale

Onze telefooncentrale, een vitale functie van ons bedrijf, blijft conform de huidige richtlijnen bemand. Dat betekent dat wij vooralsnog alle schademeldingen blijven ontvangen en coördineren. Door omstandigheden kan het zijn dat bepaalde diensten onverhoopt verlaat worden uitgevoerd.

Wij vertrouwen erop u met dit bericht op een correcte wijze te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dolmans Groep

Bericht delen