Geluk herstellen, dat is wat wij doen

Mensen zijn steeds meer op zoek naar een gelukkig en zinvol leven. Niet alleen privé, maar ook op werkgebied. Hierbij stilstaan is dan ook wenselijk. Als organisatie moet je goed het ‘waarom’ van je bedrijf definiëren en bepalen waar jij voor staat. Als je dat geformuleerd hebt, kan je hierop inspelen, win je aan betekenis en schep je een sterke en duurzame band met je klanten en medewerkers.

Nieuwe missie

Voor Calamiteiten Diensten hebben we het afgelopen jaar ons ‘waarom’ vertaald naar een nieuwe missie. Door diverse medewerkers vanuit een dwarsdoorsnee van ons bedrijf is hier goed over nagedacht. En uiteindelijk is daar één volzin uitgekomen; één helder doel waar wij elke dag weer ons best voor doen: Geluk herstellen, dát is wat wij doen!

Orde in de chaos brengen

De achtergrond van deze zin ligt uiteraard in het feit dat wij bij gedupeerden komen op een moment dat hun geluk ver te zoeken is. Na een calamiteit, met vaak emotioneel en persoonlijk leed, is het onze taak om zo snel mogelijk weer orde in de chaos te krijgen. Ervoor te zorgen dat het licht aan het einde van de tunnel weer wordt gezien, wij de klant op zijn gemak stellen en zich weer gelukkig gaat voelen in zijn huis of bedrijf.

Geluk creëren is een belangrijke doelstelling

Maar ook in ons bedrijf zelf is geluk creëren een belangrijke doelstelling. Wij vragen veel van onze medewerkers: vaak moeilijke werkomstandigheden, onregelmatige werktijden en altijd rekening houden met diverse belangen maken het werk niet altijd makkelijk. Om in die omstandigheden toch geluk te kunnen herstellen bij de klanten, moeten de medewerkers ook maximaal gefaciliteerd zijn. Wat kunnen wij doen om hen goed voor te bereiden op hun taak. Uiteraard zit dat in materieel, materiaal en arbeidsvoorwaarden. Maar nog meer zit dat in omgangsvormen, in cultuur en in gedrag. Daarmee aan de slag gaan, elke dag weer, maakt uiteindelijk een organisatie die open staat voor verandering, die meedenkt met klanten en die extra stappen zet om het geluk voor haar klanten te herstellen.

Is dat nu helemaal belangeloos? Nee, want geluk herstellen bij een klant geeft een onvoorstelbaar mooi gevoel, geeft veel voldoening in het werk, maakt je trots en gelukkig. Dus we doen dat zeker ook voor onszelf. Want geluk herstellen: dát is wat wij doen!

Rob Meershoek - directeur Calamiteiten Diensten

Bericht delen