TNO: asbest verwijderen met MiniContainment is veilig

TNO heeft een nader onderzoek gedaan naar de blootstelling aan asbestvezels bij gebruik van MiniContainment. Enige tijd geleden ontstond er namelijk onduidelijkheid over de veiligheid van Minicontainment. TNO had signalen ontvangen dat de stofzuiger, die ingezet wordt om onderdruk te creëren in de omsloten ruimte, zou lekken. De conclusie van het onderzoek is dat de inzet van dit systeem veilig is.

TNO onderzoek

TNO heeft dit onderzoek beoordeeld en geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat grenswaardeoverschrijding binnen het onderzochte toepassingsgebied zal plaatsvinden. Op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een toelichting gegeven op dit onderzoek en is ook het gehele onderzoek te downloaden

Dolmans is licentiehouder van Minicontainment

In Nederland zijn maar weinig bedrijven die een licentie hebben om te mogen werken met MiniContainment. Dolmans is er daar één van. Doordat wij al jaren met dit systeem werken, hebben wij veel ervaring met het toepassen van dit systeem. Meer informatie over MiniContainment is terug te vinden op onze website.


 

Bericht delen