Gerben van de Brug I De Alliantie

Gerben van de Brug I De Alliantie

Gerben van de Brug I De Alliantie
Projectmanager planmatig onderhoud De Alliantie

Woningcorporatie de Alliantie liet in 2017 een grootscheepse asbestsanering uitvoeren in de Amersfoortse wijk Kruiskamp. De sanering nam bijna een jaar in beslag. Een tijdrovende en, voor de bewoners, impactvolle aangelegenheid. Samenwerkingspartners SGS Search en Dolmans Milieu Techniek zorgden niet alleen voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden, maar ook voor een open en transparante communicatie met de huurders van de Alliantie.

De Amersfoortse wijk Kruiskamp is een levendige wijk met een heel diverse populatie. Het complex dat woningcorporatie de Alliantie in beheer heeft, bestaat uit 129 voormalige arbeiderswoningen uit de jaren tien en twintig van de vorige eeuw. Tijdens mutatieonderhoud – onderhoud dat wordt uitgevoerd wanneer er een wisseling van huurders plaatsvindt- werd bij een paar van deze woningen asbestplaten gevonden voor de cv-ketels op zolder.

Gerben van de Brug, projectmanager planmatig onderhoud bij de Alliantie: “We hebben deze woningen toen gesaneerd samen met Dolmans Milieu Techniek en SGS Search; zij zijn al jaren onze samenwerkingspartners. Daarna heeft SGS Search een asbestinventarisatie door de hele wijk gedaan. Daaruit bleek dat nog 84 woningen zo'n asbestplaat op zolder hadden.”

Grootscheepse sanering
Samen met Dolmans Milieu Techniek en SGS Search zette de Alliantie een grootscheepse asbestsanering op touw. Van de Brug: “Dolmans en SGS werken al veel samen in de regio Amersfoort. Ze kennen elkaar beter dan ik hen. Bij het eerste bouwteamoverleg was onze eigen asbestdeskundige Jan Kees Gijsbers aanwezig. Dat gaf een goede aftrap naar dit omvangrijke project. Daarna heb ik het overgenomen van mijn collega. Het hele jaar door hadden we elke twee weken een bouwteamoverleg. Ook was er dagelijks contact met projectleider Peter Snaphaan van Dolmans. Een man met zeer veel kennis en ervaring, die zelf met oplossingen komt. Bijvoorbeeld hoe je het beste kunt omgaan met het saneren van privéspullen die op de zolders liggen.”

Op basis van de door SGS Search uitgevoerde asbestinventarisatie werden er aanvullende inventarisaties gedaan. In een aantal gevallen was de asbestplaat beschadigd en lagen er brokjes materiaal over de zolder verspreid. Daardoor moest in sommige gevallen ook de eerste verdieping gesaneerd worden. Van de Brug: “Medewerkers van Dolmans werkten de zolders met zeilen af en stofzuigden alle hoeken en kieren. Een speciale onderdrukmachine zorgde ervoor dat eventuele vezels niet gingen rondzweven, maar werden opgezogen.”

Goede communicatie
Communicatie was bij dit project het sleutelwoord. “We wisten bij voorbaat dat dit een ingrijpend project zou worden”, zegt Van de Brug. “Daarom kozen we ervoor om er de tijd voor te nemen. Zo konden we iedereen in alle rust goed informeren. We hebben ook bewust zelf de pers opgezocht om open en eerlijk te vertellen wat er gaande was. Zowel Dolmans Milieu Techniek als SGS Search hebben hier ruim hun medewerking aan verleend. Zij zijn vaker betrokken geweest bij dit soort projecten die veel aandacht krijgen van politiek en pers.”

Stapje verder
Nick Govers, projectleider bij SGS Search: “Ons bedrijf zorgt, naast het doen van inspecties, onder meer voor de begeleiding van asbestsaneringsprojecten. In Amersfoort gingen we nog een stapje verder. We hebben de communicatie en coördinatie op ons genomen omdat dit project een grote impact zou hebben op mensen. Bewoners moesten zo weinig mogelijk overlast hebben.”

Medewerkers van SGS Search gingen onder meer langs de deuren om alle bewoners individueel te informeren over wat er ging gebeuren en om afspraken te maken over de planning. Ook organiseerden ze een inloopspreekuur in een leegstaande woning in de wijk. Bewoners met vragen op gezondheidsgebied verwezen ze door naar de GGD die al van tevoren was ingelicht. Voor bewoners die tijdens de sanering niet in hun huis wilden zijn, werden hotels geregeld. Mensen die tijdens de werkzaamheden wel thuis wilden blijven, kregen een dagvergoeding.

Rust uitstralen
Govers: “Ik kon natuurlijk niet fulltime op locatie zijn. De communicatie met de bewoners van de wijk kwam daardoor grotendeels te liggen bij de voormannen van Dolmans Milieu Techniek. Nou werken daar zelfstandige mensen die én goed zijn in asbest saneren én in communiceren. Bovendien stralen ze een bepaalde rust uit. Dat moet ook wel als je een paar dagen in iemands woning aan het werk bent. Geen bewoner is immers hetzelfde. De een geeft je de huissleutel en ziet wel wanneer het klaar is. De ander volgt je op de voet. Die sta je bijna op de tenen als je een stap naar achteren zet. Daar moet je wel mee om kunnen gaan, en bij Dolmans kunnen ze dat.”

Een goed gevoel
Het project is inmiddels afgerond naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Govers: “Wij hebben de ruimte gekregen van onze opdrachtgever om er de tijd voor te nemen. Dan kun je net dat beetje extra doen, en dat maakt het verschil. Want daardoor kun je bewoners ontzorgen en ze een goed gevoel geven.”
“Ik ben zeer tevreden met de combinatie Dolmans Milieu Techniek en SGS Search”, besluit Van de Brug. “De samenwerking verliep zeer goed. We zouden het bij wijze van spreken zó weer opnieuw doen.”

-----------------------------------EINDE-----------------------------------