Duurzaam Dolmans

Een betere wereld begint bij jezelf. Daarom doen we iedere dag ons best om begrippen als ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ concreet te maken in ons werk. 

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen bij het re-integreren in de samenleving. Wij bieden hen de mogelijkheid om werkervaring op te doen en een opleiding te volgen. We werken uitsluitend met materialen die het milieu zo min mogelijk vervuilen. Bijvoorbeeld door Cradle to Cradle Gold gecertificeerde reinigingsmiddelen te gebruiken of door innovatieve eco-machines in te zetten. 

Ons duurzaamheidsbeleid bestaat uit drie pijlers:

Pijler 1: CO2-reductie
Pijler 2: Duurzaam werkgeverschap
Pijler 3: Slim werken

Wilt u weten hoe we dit concreet vormgeven, lees dan ons MVO-jaarverslag 2021. Hierin staan onze maatregelen voor wat betreft deze drie pijlers verder toegelicht.