Voorbereiden op het schimmelseizoen

Schimmel in woningen is een toenemend probleem in Nederland. Dat merken we maar al te goed bij zowel Dolmans Calamiteiten Diensten als bij Trition. Vooral woningcorporaties krijgen steeds meer klachten van bewoners en kloppen daarom steeds vaker bij ons aan. Na de zomervakantie zullen de dagen al snel weer kouder en natter zijn: het begin van het schimmelseizoen.

Naast dat schimmel zorgt voor een muffe lucht, kan deze ‘vochtuitslag’ ook gezondheidsklachten met zich meebrengen. Belangrijk is daarom om schimmel te voorkomen of – als het al te laat is – te behandelen. Het is van groot belang om de oorzaak van schimmel te achterhalen, want anders kan dit weer terugkomen. Trition en DCD zetten zich hier beide voor in. Zo doet Trition onderzoek naar schimmelschade om de oorzaak te bepalen en verzorgt DCD schadeopnames en behandelingen.

Oorzaak achterhalen

Schimmelproblemen ontstaan door een verstoring van de vochthuishouding en daarmee het binnenklimaat van de woning. Het is daarom van belang te onderzoeken wat de oorzaak is. Rob Baas, Manager Bouwkundig Onderzoek Trition: “De verstoring kan ontstaan door een gebrek of een tekortkoming in de woning of door hoe bewoners leven en handelen in de woning. Of door een combinatie van deze twee. Alleen als we beiden mogelijkheden onderzoeken, kunnen we de juiste conclusies trekken en gepast advies uitbrengen om te voorkomen dat de schimmelschade terugkomt.” Helaas zijn de hoge stookkosten van afgelopen najaar een bijkomend probleem, waardoor er te laag of te weinig werd verwarmd, constructiedelen van het huis te koud werden en bewoners niet goed hebben geventileerd. “Door het binnenklimaat van de woning een langere periode te monitoren, kunnen we onder andere aantonen wat voor een invloed dit verminderde stookgedrag heeft. Vervolgens kunnen wij dan woningcorporatie én bewoner voorzien van advies”, zegt Rob.

Meer schimmelspecialisten

In 2022 verdubbelden we het aantal schimmelbehandelingen ten opzichte van het jaar ervoor. Nu, halverwege 2023, lijkt het aantal schimmelbehandelingen weer flink op te gaan lopen. Maarten Kooij, Algemeen Directeur DCD: “Om de toenemende vraag – vooral met het oog op het schimmelseizoen – bij te kunnen houden, zijn we bezig met het opleiden van schimmelspecialisten. Landelijk hebben we nu zo’n 25 collega’s die schimmelbehandelingen kunnen uitvoeren, dit aantal willen we het liefst verdubbelen.” Ook bij Trition zijn er extra mensen nodig: “Dit jaar hebben we al bijna hetzelfde aantal bouwfysische binnenklimaatonderzoeken gedaan als in heel 2022. Nadat de komende warme maanden voorbij zijn en (zoals wij zeggen) het stookseizoen begint, komen er geheid weer nieuwe aanvragen binnen. Het mag dan niet te lang duren voordat we langs kunnen komen. We zijn daarom hard op zoek naar nieuwe collega’s”, zegt Rob.

Schimmel voorkomen

Woningcorporaties hebben grote behoefte aan advies als het gaat om het voorkomen van schimmel. DCD en Trition geven daarom al enige tijd schimmelseminars door heel het land. Een mooie samenwerking waar we trots op zijn. In deze seminars leggen we uit onder welke omstandigheden schimmels ontstaan, wat de oorzaken daarvan kunnen zijn en wat er gedaan kan worden om dit te voorkomen. Daarnaast laten we na onze werkzaamheden een preventieboekje met raamwisser achter bij woningcorporaties en bewoners die volstaat met instructies en tips. Aldwin Ifle, Vestigingsmanager DCD Apeldoorn & Schimmelmanager Noord-Oost: “Preventie en bewustwording van schimmel zien wij als toegevoegde waarde binnen de aanpak van schimmelproblematiek. Er zijn inmiddels al meerdere schimmelmanagers en we delen onze kennis zoveel mogelijk met elkaar. Zo kunnen de schimmelmanagers opnames doen en start de schimmelspecialist vervolgens met de schimmelbehandeling.” We hopen in de toekomst de krachten van DCD en Trition nog meer te gaan bundelen en de samenwerking te vergroten.

Bericht delen