“We zijn heel tevreden over Dolmans Calamiteiten Diensten. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en ziet alles er weer netjes uit. Veel spullen hebben we gelukkig toch weten te redden. Wat ik vooral als positief ervaren heb, is de continue communicatie. Dagelijks was er een moment van afstemming: wat is de status? Wat gaan we vandaag doen? Iedereen dacht goed met ons mee, keek naar de mogelijkheden en was vooral ook eerlijk. Sommige dingen wil je graag bewaren, het is dan soms lastig om objectief te beoordelen wat je ermee moet. Dolmans was daarin heel direct. We hebben gered wat er te redden viel, maar als iets níet te redden viel werd dat ook direct duidelijk gecommuniceerd. Dat hebben we als heel prettig ervaren.”